วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "A day of future with e-Learning"


ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชการด้านอีเลิร์นนิ่งระดับชาติ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ไม่มีความคิดเห็น: