วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 5th TCU International e-Learning Conference : Overcome the Uncertainty of Technology in Education

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ  The 5th TCU International e-Learning Conference : Overcome the Uncertainty of Technology in Education ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 นี้ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
  ในปีนี้มีหัวข้อการจัดสัมมนาที่น่าสนใจมากมายภายใต้ 
Conference Theme
 
Overcome the Uncertainty of Technology in Education.
 
Conference Sub-Themes
 
 1. Uncertainty of Technology in Education
 2. Trends and Directions of Technology in Education
 3. MOOCs
 4. Diversity of Technology in Education
 5. M-Learning
 6. Social Learning and Social Media
 7. Emerging Technology for Online Education
 8. Virtual Reality Applications
 9. Educational Cloud "Develop Infrastructure"
 10. Learning Analytics
 11. Game-Based Education
 12. Quality Assurance in Distance Online Education
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  http://iec2014.thaicyberu.go.th 

ไม่มีความคิดเห็น: