วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัครทุนศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอกสำหรับบุคคลภายนอก

   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ใน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือสาขาเกี่ยวข้อง รวมทั้งสาขาอื่นๆ อีกจำนวนมากหลายหลักสูตร เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.yru.ac.th หรือที่ลิงก์  http://www.yru.ac.th/web54/news/detail/1704/readnews-001704.html

ไม่มีความคิดเห็น: